Co je to EcoVero™?

Co je to EcoVero™?


Co je to EcoVero™?

23.1.2022, Anna H.

 

Dnes Vám přinášíme další díl seriálu o udržitelných textilních materiálech. Řeč bude o viskóze EcoVero™.


Viskóza se dnes řadí mezi nejpoužívanější textilní materiály v oděvním průmyslu. Za polyesterem a bavlnou obsadila třetí příčku. A není se čemu divit. Viskóza původně vznikla jako syntetická imitace hedvábí, a proto kopíruje některého jeho vlastnosti. Je velmi příjemná na dotek, krásně splývá a dobře se s ní pracuje. Viskóza je ve svém základu přírodní materiál – získává se totiž z buničiny dřeva, která je následně rozdrcena a za pomocí chemického procesu (podobně jako třeba polyester) přetvořena na viskózové vlákno, ze kterého je potom utkána samotná textilie.

S výrobou konvenční viskózy přicházejí negativní dopady na životní prostředí, a to zejména ve dvou ohledech. V první řadě je výroba náročná na spotřebu dřeva, které je primární surovinou. A za druhé spotřebovává spoustu chemikálií, které se nedají použít opakovaně a vzniká tak velké množství jedovatého odpadu, který často končí v přírodě.

Řešením těchto problémů se dlouhodobě zabývá rakouská společnost Lenzing, která je významným odborníkem nejen na textilie, ale i na inovaci procesů jejich zpracování. Možná si pamatujete materiál Tencel™ nebo technologii Tencel - Refibra™, o kterých jsme se rozepsali v jednom z minulých článků. Tencel, stejně tak jako dnes EcoVero jsou v podstatě ekologická viskózová vlákna.


A proč je EcoVero ekologičtější varianta běžné viskózy?

Vlákna EcoVero jsou získána z certifikovaných obnovitelných zdrojů dřeva a zpracována s využitím ekologicky odpovědného výrobního procesu splňujícího vysoké ekologické standardy, a proto jsou zodpovědnější volbou vzhledem k životnímu prostředí.

 

1. EcoVero™ používá certifikované zdroje dřeva.

Nezisková organizace na ochranu životního prostředí Canopy trvale řadí společnost Lenzing mezi přední světové výrobce udržitelné viskózy. Dřevo, jehož buničina se používá pro výrobu EcoVero viskózy, pochází výhradně z certifikovaných a obnovitelných zdrojů. 

Lenzing dbá na přísné environmentální normy během celého procesu zpracování dřeva, a zároveň používá dřevo získané z nejbližšího okolí. Jedním ze závodů společnosti Lenzing je například i česká továrna v Paskově nedaleko Ostravy. Česká republika je také jednou ze čtyř hlavních lokalit, která je producentem dřeva pro společnost Lenzing. Je tak velká šance, že materiál na šaty z EcoVero™ viskózy byl vypěstován a zpracován v České republice. A to je podle nás skvělá zpráva!

Zásadní vliv na životní prostředí má nejenom původ dřeva, ale i rozsah jeho zpracování. Dřevo se zde využívá kompletně: vyrábí se z něj nejen buničina, ale také produkty biorafinérie a zelená energie.

 

2. EcoVero™ spotřebuje méně vody.

Při výrobě buničiny pro EcoVero viskózu jsou používány tzv. uzavřené výrobní cykly (například u vody). Takto je spotřebováno až o 50% méně vody, než je tomu u běžné viskózy. Navíc, dříve než se voda vrátí zpět do výroby, je vyčištěna, což se u konvenčních materiálů stává zřídkakdy.

3. Energeticky soběstačná výroba

Český závod Lenzingu je dnes v rámci spotřebované elektřiny a tepla téměř zcela energeticky soběstačný. Energie pochází z biomasy ze dřeva. Elektřina, která se nespotřebuje při výrobě, se dále dodává do distribuční soustavy. 

 

4. Opětovné využití chemikálií

Díky nejmodernějším technologiím je dřevo a následné produkty zpracovávány bez použití škodlivého chloru, a to kyslíkem, peroxidem vodíku a ozonem. Chemikálie jsou využívany v tzv. uzavřených okruzích (kdy se chemikálie používají opakovaně), což je šetrnější k životnímu prostředí, a tím je zajištěn minimální požadavkek na čerstvou vodu. 

 

5.  EcoVero™ viskóza je kompostovatelná.

V neposlední řadě je potřeba uvést, že EcoVero™ viskóza je biologicky rozložitelná a kompostovatelná. Společnost Lenzing na svém webu uvádí, že například tričko z EcoVero™ viskózy se rozloží již za 3 měsíce (pro porovnání doba rozkladu polyesteru je 200 let!). EcoVero™ materiál se rozkládá ve všech testovaných prostředích (půda, průmyslový kompost, domácí kompost, sladká i mořská voda).

 

6. Certifikáty

Pokud se o udržitelnost textilních materiálů zajímáte více, budou pro Vás jistě důležité ekologické certifikáty. Lenzing se dlouhodobě může právem chlubit řadou takových certifikátů a ISO norem. My Vám dnes představíme dva z nich: PEFC™ a FSC®.

Zkratka PEFC™ znamená “Programme for the Endorsement of Forest Certification™“, což by se dalo volně přeložit jako "Program na podporu certifikace lesů“. Tento certifikát zaručuje získávání dřeva z udržitelného lesního hospodářství. V rámci tohoto programu jsou lesy pravidelně zkoumány nezávislými subjekty za účelem dodržení přísných kritérií udržitelnosti.

Druhým certifikátem je FSC®. Zkratka FSC® znamená "Forest Stewardship Council ®", což bychom mohli česky nazvat jako Rada lesní správy. Tento certifikát zaručuje nákup dřevní suroviny, která pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů.

 

Závěrem

A co říci závěrem? Nejdůležitější je, si uvědomit, že žádný materiál, který budeme spotřebovávat v neuváženém a zbytečně velkém množství nebude nikdy ani ekologický, ani udržitelný. Proto ani skvělé inovativní materiály, jako je třeba Tencel™ nebo EcoVero™ nejsou samospasné.

Dnes máme ale oproti minulosti obrovskou výhodu, a to je přístup k informacím. Máme tak možnost se zodpovědně sami rozhodnout koho a jaké praktiky svým nákupem podpoříme.

Největší moc tak nakonec máme my - spotřebitelé.

 

Zdroje:

https://www.lenzing.com/download-center/filter1/sustainability

https://www.commonobjective.co/article/what-are-our-clothes-made-from

https://canopyplanet.org/solutions/fabric/

Lenzing